• Yrityksemme palvelut kattavat kiinteistön koko elinkaaren. Suoritamme kiinteistökehitys- ja investointivaiheeseen liittyviä tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia sekä vastaamme rakennuttamistehtävien suorittamisesta ja työmaavalvonnasta. Palvelumme kattavat hankkeen esiselvitykset, rakennusprojektin johtamisen ja käytönaikaiset palvelut.
 • RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA
  Suoritamme rakennuttamistehtävät tehtäväluettelon RAP 95 mukaisesti. Lisäksi vastaamme työmaatoteutuksen valvonnasta aika-, kustannus- ja laatutavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi.
 • PROJEKTINJOHTOPALVELUT
  Vastaamme hankkeen projektinjohdosta ja valitsemme yhdessä tilaajan kanssa kyseiseen hankkeeseen sopivan toteutustavan. Projektin keskeiset tavoitteet ja toimintatavat sovitaan tilaajan kanssa ja kirjataan kattavaan projektisuunnitelmaan.
 • KUSTANNUSSUUNNITTELU
  Laadimme hankkeen eri vaiheissa luotettavat kustannusarviot, joiden avulla ohjaamme hanketta ja suunnittelua kustannustavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi vastaamme hankkeen kustannusseurannasta.
 • ELINKAARIPALVELUT
  Laadimme kiinteistön elinkaaren aikana tarvittavia kuntoarvioita, PTS-ohjelmia, energiaselvityksiä sekä suoritamme rakennuksen käyttöön liittyvää toimitilajohtamista ja -kehittämistä.